Disclaimer

Algemeen

Ziggo Zakelijk heeft de informatie die u op deze Wholesaleportal vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Ziggo Zakelijk kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Ziggo niet instaan.

Ziggo Zakelijk behoudt zich het recht om in de inhoud en functionaliteit van deze website wijzigingen aan te brengen zonder mededeling vooraf. In de praktijk zullen wij u ons uiterste best doen om u tijdig te informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sales.carriers@office.ziggo.nl